kikkararlari-com 1 Takipçi | 1 Takip
Kategorilerim

KiK Kararları

Diğer İçeriklerim (3)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (1)

Anahtar Personel

2012-10-12 16:22:00

Anahtar personele ait belgelerin sonradan tamamlatılması mevzuata uygun mudur? Anahtar personele ait SGK işe giriş bildirgelerindeki şirket adresi ile ihalede sunulan diğer belgelerdeki şirket adreslerinin farklı olması ihaleden elenme nedeni olur mu? Anahtar personele yönelik daha önceki bir iş için düzenlenen oda kayıt belgesi, başka bir ihalede de geçerli olur mu? Anahtar personel için başka bir ihale adına sunulan oda kayıt belgesi kabul edilebilir mi? Anahtar personel için belli bir konuda eğitim sertifikasına sahip olma şartı aranabilir mi? Anahtar personel için daha önce benzer bir işte belirli bir süre çalışmış olma şartı aranabilir mi? Anahtar personel için ihalede sadece sigortalı hizmet listesi sunulması durumunda, ilgili personel için prim ödemesinin yapılıp yapılmadığına yönelik idarece bir işlem yapılmalı mıdır? Anahtar personel için ilan tarihine ait SGK belgelerinin sunulması gerekir mi? Anahtar personel için sigortalı hizmet listesinin sunulması yeterli midir, ayrıca prim ödemelerinin yatırılıp yatırılmadığı idarece araştırılmalı mıdır? Anahtar personel ile ilgili diğer tüm belgeler ihalede sunulmasına rağman, anahtar teknik personel niteliğindeki personel listesi formunu vermeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? Anahtar personelin başka bir isteklinin bünyesinde çalışıp çalışmadığının idarelerce sorgulanması gerekir mi? Anahtar personelin, ihaleye giren şirketin merkezinin dışındaki işyerinde çalışması mevzuatta istenilen şartı sağlar mı? Anahtar personelin isteklinin bünyesinde çalıştığına dair dönem bordrosu detay bilgilerinin, internet çıktısı olarak sunulması durumunda ilgili belge kabul edilir mi? Anahtar personelin isteklinin bünyesinde çalıştığını gösterir sigortalı hizmet listesi ve taha... Devamı

Alt Yüklenici

2012-10-12 16:15:00

Alt yüklenici çalıştırılacağının bildirildiği belgede, işin tamamının alt yükleniciye yaptırılacağının beyan edilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Alt yüklenici çalıştırılmasına idarece izin verilen ihalede, teklifle birlikte alt yüklenicinin çalıştırılıp çalıştırılmayacağına dair belge vermeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilen ihalede, ihaleye giren istekli kendisinin ortak olduğu diğer şirketi alt yüklenici olarak çalıştırabilir mi? Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilen ihalelerde, teklifle birklikte alt yüklenici çalıştırıp çalıştırmayacağına dair herhangi bir belge vermeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakıılır mı? Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmeyen bir ihalede, aşırı düşük açıklamasındaki bazı belgelendirmelerden isteklinin alt yüklenici çalıştıracağı anlamı çıkar mı? Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmeyen ihalede, alt yüklenici çalıştıracağını beyan eden isteklinin teklifi değerlendirmeye alınır mı? Alt yüklenici çalıştırılması öngörülmeyen bir işte, yüklenicinin alt yüklenici çalıştırma imkanı var mı? Alt yüklenicilere iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için yüklenici ile alt yüklenici arasındaki sözleşmenin noter onaylı olma zorunluluğu var mı? (Mahkeme Kararı) Alt yüklenicilere yaptırılması beyan edilen işlerin teklifle birlikte sunulması, bu işlerin alt yüklenicilere yaptırılacağı anlamına gelir mi? Alt yükleniciler için de ekonomik ve mesleki yeterlik kriterleri aranmalı mıdır? Alt yükleniciler için teklifle birlikte herhangi bir belge istenebilir mi? Alt yükleniciler listesi, hangi aşamada idareye sunulmalıdır? A... Devamı

Alternatif Teklif

2012-10-12 16:12:00

Alternatif teklif ne demektir? Hangi ihalelerde alternatif teklif verilebilir? ihalede teklif verilen ürünler dışında başka bir ürüne ait teknik dokümanların teklifle birlikte sunulması, alternatif teklif olarak değerlendirilir mi? ihaleye giren bir şirketin ortağı ile aynı ihaleye giren başka bir şirketin ortak olduğu diğer şirketin ortağının aynı kişi olması ihalede birden fazla teklif verildiği anlamına gelir mi? Devamı